અમરેલી

Amreli Rain Update: લાઠીના ગ્રામ્ય પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ,સ્થાનિક નદીમાં આવ્યું ઘોડાપૂર,જુઓ Video


Amreli Rain Update: લાઠીના ગ્રામ્ય પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ,સ્થાનિક નદીમાં આવ્યું ઘોડાપૂર,જુઓ Video | Sandesh
SandeshRelated Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!